Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bùi Thị Thu Trang

Bùi Thị Thu Trang

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
trang.bui@phuoc-partner.com

Thu Trang tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 08 năm 2020. Trong suốt thời gian học đại học, Thu Trang luôn là sinh viên giỏi, năng nổ trong các hoạt động và Thu Trang đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu cao trong nhiều cuộc thi do Đại học Luật tổ chức.

Năm 2018, nhóm của Thu Trang đã chiến thắng trong cuộc thi trọng tài giả định tuyển thành viên cho “moot community” do trường Đại học Luật tổ chức và Trang đã được trở thành thành viên của “moot community” của trường. Do vậy Thu Trang có cơ hội tham gia vào “cuộc thi Phiên tòa giả định/ Trọng tài giả định” của Đại học Luật trong nhiều lĩnh vực như: Luật thương mại, Luật đầu tư nước ngoài, Luật nhân quyền. Vào năm 2019, nhóm của Thu Trang lại tham gia vào cuộc thi hùng biện khác về “FDI moot” và đã lọt vào vòng thi quốc gia.

Từ tháng 03/2020 đến tháng 06/2020 Thu Trang đã thực tập tại một công ty luật Việt Nam và được làm việc cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn về doanh nghiệp, đầu tư và lao động. Thu Trang chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị tài liệu pháp lý, nghiên cứu và soạn thảo các tư vấn pháp lý cho khách hàng.

Vào tháng 09/2020 Thu Trang làm việc cho Phuoc & Partners với tư cách là Trợ lý luật sư để theo đuổi mục tiêu trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong hoạch định nghề nghiệp năm năm sắp tới.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh