Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đỗ Thục Đoan Nghi

Đỗ Thục Đoan Nghi

Luật sư
+84 (28) 3622 3522
nghi.do@phuoc-partner.com

Đỗ Thục Đoan Nghi tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật với bằng Cử nhân loại giỏi, giành được tất cả học bổng khuyến khích học tập của trường và danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Luật Dân sự.

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Đoan Nghi đã trải qua thời gian thực tập tại công ty Luật Apolat Legal nên Nghi đã có một số kiến thức pháp luật về doanh nghiệp, bất động sản, hợp đồng và lao động,… Ngoài ra, Đoan Nghi từng là thư ký nghiệp vụ tại Văn phòng Công chứng Đặng Văn Khanh, Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, Đoan Nghi có một số kinh nghiệm, đặc biệt là tư vấn, soạn thảo hợp đồng.

Với những nỗ lực, luôn cầu tiến và đam mê của mình, Đoan Nghi sẽ ngày càng hoàn thiện và nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực trên.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019);

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và tiếng Anh