Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đoàn Thị Quỳnh Như

Đoàn Thị Quỳnh Như

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
nhu.doan@phuoc-partner.com

Trong thời gian học tập tại khoa Luật – trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tham gia các hoạt động liên quan đến ngành luật do khoa tổ chức, Quỳnh Như đã có khoảng thời gian thực tập tại Công ty Luật TNHH SBLaw khi là sinh viên năm 3. Trong thời gian đó, Quỳnh Như đã có cơ hội học hỏi và tiếp xúc với các lĩnh vực nhất định trong ngành luật như đăng ký thành lập doanh nghiệp, soạn thảo và rà soát hợp đồng lao động, nghiên cứu các tài liệu pháp lý,… 

 

Tháng 8/2021, Quỳnh Như có cơ hội được thực tập tại Phuoc & Partners với vai trò là Thực tập sinh pháp lý trong thời gian 06 tháng. Tại đây, Quỳnh Như đã nỗ lực làm việc để hoàn thành tốt những công việc được giao, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng về các vấn đề pháp lý liên quan đến công việc. Sau 06 tháng thực tập, Quỳnh Như chính thức trở thành Trợ lý luật sư tại Phuoc & Partners vào tháng 02 năm 2022. 

 

Học vấn: 

  • Cử nhân Luật, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2018-2022) 

Ngôn ngữ: 

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh