Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hoàng Minh Khánh

Hoàng Minh Khánh

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 3622 3522
khanh.hoang@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa Luật Dân sự, Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Khánh làm việc tại với tư cách là Trợ lý luật sư tại công ty Luật Phuoc & Partners. Các cá nhân trong và ngoài nước, các công ty, tập đoàn Việt Nam và quốc tế là các đối tượng mà Minh Khánh hỗ trợ. Trong lĩnh vực lao động và việc làm, Minh Khánh tập trung vào các vụ việc như tư vấn ký kết hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, soạn thảo và nộp nội quy lao động, v.v. Minh Khánh có thể giúp cho khách hàng hạn chế những rủi ro pháp lý về tiền lương, các khoản trợ cấp khi khách hàng tham gia ký kết hợp đồng lao động. Minh Khánh thường xuyên đào sâu các chi tiết, dựa trên quy định của pháp luật và thực tiễn để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Ngoài ra, tiến hành soạn thảo các thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp cũng là điểm mạnh của anh.

Với những nỗ lực của mình, cộng với sự cầu thị và lắng nghe khách hàng, Minh Khánh sẽ ngày càng hoàn thiện và chuyên sâu hơn nữa trong các lĩnh vực được kể trên. 

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2018)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh