Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hoàng Phương Hà

Hoàng Phương Hà

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 36223522
ha.hoang@phuoc-partner.com

Phương Hà từng là sinh viên Khoa Luật học, Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, Phương Hà đã tham gia học chương trình sau đại học – Thạc sỹ tại Đại học Luật Hà Nội.

Phương Hà đã có thời gian gần 2 năm là nhân viên pháp lý tại một công ty con của Tập đoàn Viettel. Tại đây, Phương Hà thực hiện các công việc liên quan đến những vấn đề pháp lý của Công ty (bao gồm rà soát các loại hợp đồng, soạn thảo văn bản nội bộ, tư vấn pháp luật cho các phòng, ban…)

Với mong muốn trở thành một luật sư làm việc tại một công ty luật chuyên nghiệp, Phương Hà đã gia nhập Phuoc & Partners vào năm 2020 với vị trí Trợ lý luật sư với mong muốn được làm việc, trải nghiệm thực tiễn và đóng góp cho công ty.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đai học Luật Hà Nội (2013-2017)
  • Thạc sỹ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội (2017-2019)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh