Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Nguyễn Hoàng Ly

Lê Nguyễn Hoàng Ly

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 36223522
ly.le@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Luật Thương mại, Hoàng Ly đã trải qua thời gian thực tập tại Công ty Luật LTT & Partners. Tại đây, Hoàng Ly đã được tiếp xúc thực tiễn một số lĩnh vực pháp luật về bất động sản, doanh nghiệp, hợp đồng và lao động…. Ngoài ra, Hoàng Ly từng là trợ lý pháp luật tại Công ty luật Thế Giới Luật Pháp, Hồ Chí Minh. Do đó, Hoàng Ly có kinh nghiệm tư vấn khách hàng và soạn thảo hợp đồng.

Vào đầu tháng 12 năm 2019, Hoàng Ly bắt đầu làm việc tại Phuoc & Partners như là một trợ lý Pháp lý của công ty. Và với những nỗ lực luôn cầu tiến và đam mê của mình, Hoàng Ly sẽ ngày càng hoàn thiện kỹ năng và nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực trên.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019).

Ngôn Ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh.