Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Thị Hoa

Lê Thị Hoa

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
hoa.le@phuoc-partner.com
Trước khi trở thành một phần ở Phước và Các cộng sự, Hoa đã có 02 tháng thực tập tại Văn phòng Luật sư Minh Thi và 03 tháng thực tập tại Công ty Luật TNHH Trilaw. Trong quá trình thực tập, Hoa được trực tiếp hướng dẫn bởi luật sư để tham gia và các lĩnh vực pháp lý liên quan đến đầu tư, kinh tế, nghiên cứu và phân tích các tranh chấp về hợp đồng xây dựng, tranh chấp về quyền sử dụng đất,…
Sau đó, Hoa làm việc tại Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh trong 03 tháng với tư cách là trợ lý pháp luật. Trong thời gian đó, Hoa đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành các công việc được giao. Hiện tại, Hoa vừa trở thành Trợ lý luật sư tại Phước và Cộng sự.
Học vấn:
  • Cử nhân Luật, Khoa Luật – trường Đại học kinh tế TP. HCM (2017-2021)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh