Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Thị Minh Quý

Lê Thị Minh Quý

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 3622 3522
quy.le@phuoc-associates.com

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật của Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quý đã làm việc tại một công ty luật chuyên về mảng đầu tư – kinh doanh – thương mại với vị trí tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Trong 03 năm làm việc, lĩnh vực chính mà Minh Quý hỗ trợ cho khách hàng (cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước) là tư vấn, thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tư vấn, theo dõi thực hiện và báo cáo các vấn đề liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; tư vấn các vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài làm việc và cư trú tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Minh Quý cũng đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp các loại giấy phép của doanh nghiệp, giấy phép lao động cho người nước ngoài, rà soát một số loại hợp đồng thương mại.

Với mong muốn theo đuổi con đường hành nghề luật, Minh Quý đã tham gia và hoàn thành lớp đào tạo Luật sự và tham gia vào Phuoc & Associates với vị trí Trợ lý Pháp Luật từ tháng 09/2019.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2012 – 2016)
  • Chứng chỉ đào tào nghề luật sư – Học viên tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (2018 -2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh