Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Vũ Ngọc Trâm

Lê Vũ Ngọc Trâm

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
tram.le@phuoc-partner.com

Ngọc Trâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế – Luật năm 2019 với bằng Cử nhân Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế.

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Trâm bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình tại Công ty UNC để có được kiến ​​thức pháp lý chuyên sâu trong các lĩnh vực về di trú, hợp đồng và lao động. Ngọc Trâm chịu trách nhiệm phụ trách các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp, cũng như các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Ngọc Trâm cũng đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và rà soát một số loại hợp đồng thương mại.

Với tất cả nỗ lực và đam mê của mình, Ngọc Trâm sẽ cố gắng hết sức để cải thiện khả năng của mình trong các lĩnh vực pháp lý khác nhau như dân sự, lao động, bất động sản và các vấn đề kinh doanh thương mại khác với vị trí Trợ lý pháp lý tại Phuoc & Partners kể từ tháng 03 năm 2020.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019).

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh.