Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Đức Huy

Trợ lý luật sư
+84 (28) 3622 3522
huy.nguyen@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh với Bằng loại Giỏi, Nguyễn Đức Huy đã dành một năm rưỡi tập trung học tiếng Anh với mong muốn cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình. Trong thời gian này, Đức Huy cũng đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi làm việc tại Phuoc & Partners, Đức Huy đã làm việc ở vị trí Legal In-house tại Công ty Bất động sản Netland, với chuyên môn chính là pháp lý nội bộ doanh nghiệp và các thủ tục về tài sản bất động sản.

Học vấn:

  • Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013 – 2017)
  • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư – Học viện tư pháp (2018-2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh