Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Tấn Phát

Trợ lý luật sư cấp cao
+84 (28) 36223522
phat.nguyen@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Chương trình Đào tạo đặc biệt tại trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2018), Phát thực tập tại Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò trợ lý thư ký. Tại đây, Phát đã soạn thảo và tham gia vào quá trình giải quyết các đề nghị giám đốc thẩm và bản án giám đốc thẩm cùng các thư ký, trước khi được trình lên Thẩm phán.

Sau đó, Phát đã có thời gian làm việc tại công ty CBRE Việt Nam hơn 01 năm với vai trò nhân viên kinh doanh và trợ lý giám đốc kinh doanh và được nhận khen thưởng với thành tích xuất sắc vì đã hoàn thành mục tiêu của quý.

Với mong muốn bắt đầu và theo đuổi sự nghiệp ở nghề luật, Phát đã tham gia Phuoc & Partners vào tháng 4 năm 2020.

Đào tạo:

Cử nhân luật các Chương trình đào tạo đặc biệt – Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2018).

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt.