Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thiện Lợi

Nguyễn Thiện Lợi

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
loi.nguyen@phuoc-partner.com

Thiện Lợi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh , chuyên ngành Luật vào năm 2018.

Thiện Lợi từng là thực tập sinh tại Tòa Kinh tế – Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước khi trở thành Trợ lý luật sư tại Công ty luật Thanh và Cộng sự. Trong suốt thời gian đó, Thiện Lợi đã tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nhất định về tranh tụng trong lĩnh vực dân sự, hình sự và thương mại.

Sau đó, Thiện Lợi đã thử thách bản thân ở vị trí Chuyên viên pháp lý tại Công ty Lotteria Việt Nam. Ở đây, Thiện Lợi phụ trách giải quyết những vấn đề pháp lý của Công ty (bao gồm rà soát các loại hợp đồng, soạn thảo văn bản nội bộ, thực hiện các thủ tục tại các cơ quan Nhà nước…)

Với mong muốn trở thành một luật sư làm việc tại một công ty luật chuyên nghiệp, Thiện Lợi đã gia nhập Phuoc & Partners vào năm 2020 với vị trí Trợ lý luật sư và mong mỏi sẽ thực hiện các công việc được giao một cách hiệu quả, để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cũng như phát triển nghề nghiệp bản thân.

Đào tạo:

Cử nhân Luật– Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2018).

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt.