Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 3622 3522
tuananh.nguyen@phuoc-partner.com

Trước khi đến với Phuoc & Partners, Nguyễn Tuấn Anh đã có khoảng thời gian 6 tháng thực tập tại Công ty Luật Thanh và Các Cộng Sự. Trong khoảng thời gian này, Tuấn Anh đã được trải nghiệm và học tập được nhiều kiến thức thực tiễn trong một số lĩnh vực pháp lý liên quan đến Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại và Trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, Tuấn Anh đã có cơ hội rèn luyện một số kỹ năng cần thiết như nghiên cứu quy định pháp luật, dịch thuật pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Luật Hình sự vào cuối tháng 8 năm 2021, Tuấn Anh đã bắt đầu làm việc tại Phuoc & Partners với vị trí thực tập sinh. Qua 3 tháng cống hiến hết mình và nỗ lực học hỏi, Tuấn Anh đã chính thức trở thành Trợ lý luật sư chính thức của Phuoc & Partners từ tháng 11 năm 2021.

Học vấn:

Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2017-2021)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh