Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
dat.nguyen@phuoc-partner.com

Tốt nghiệp cử nhân Kinh doanh Thương mại trường Đại học Văn Lang – TP HCM cùng với 9 năm tự hoạt động kinh doanh thương mại với lĩnh vực kinh doanh sỉ mặt hàng thời trang. Đạt tiếp tục văn bằng cử nhân Luật – Đại học Luật – TPHCM với chuyên ngành Thương Mại – Quốc Tế.

Bằng những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về cả hai lĩnh vực Thương Mại và Pháp Luật, Đạt mong muốn được áp dụng những kiến thức đó trong lĩnh vực tư vấn pháp lý. Tháng 10 năm 2019 trong những bước đi đầu tiên về lĩnh vực pháp luật, Đạt được trải nghiệm vai trò thực tập sinh pháp lý tại công ty Phước & Partners, tại đây Đạt đã từng bước được trải nghiệm các hoạt động liên quan như dịch thuật, soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký thông tin doanh nghiệp, pháp luật lao động, tuân thủ lao động v.v.

Tháng 02 năm 2020, Đạt chính thức gia nhập tại công ty Phước & Partners với vai trò Trợ lý pháp luật.

Đào tạo:

  • Cử nhân kinh doanh thương mại Trường đại học Văn Lang. (2016)
  • Cử nhân đại học Luật – Thành phố Hồ Chí Minh (2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt.