Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 3622 3522
hanh.pham@phuoc-associates.com

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 với 02 tấm bằng cử nhân: cử nhân Luật và cử nhân Quản trị kinh doanh, Phạm Hạnh về làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với tư cách là Chuyên viên tố tụng, đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty trong các vụ kiện tranh chấp tại Tòa án nhân dân các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh.

Với nền tảng kiến thức thức vững chắc và phong phú kết hợp giữa hai lĩnh vực pháp lý và quản trị kinh doanh, cùng phong thái tự tin và kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng, kỹ năng quản lý tốt, Phạm Hạnh đã đạt được nhiều thành công nổi trội trong công việc và được thăng tiến qua 04 vị trí tại Công ty trong 05 năm làm việc. Phạm Hạnh kết thúc công việc ở Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với vai trò Trưởng nhóm tố tụng, điều phối tất cả hoạt động tố tụng của Công ty trên cả nước. Trong thời gian làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Phạm Hạnh đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Doanh nghiệp và Tố tụng dân sự.

Phạm Hạnh đã hoàn thành chương trình đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp, đã đạt kết quả kỳ thi kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư vào tháng 7 năm 2019 và đang chờ nhận Chứng chỉ hành nghề Luật sư, Thẻ Luật sư.

Phạm Hạnh tham gia làm việc tại Phuoc & Associates từ tháng 9/2019 với vai trò Trợ lý luật sư.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2009 – 2014)
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2009 – 2014)
  • Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư – Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (2017 – 2018)
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư – Bộ Tư pháp (2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh