Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phan Huy Quyền

Phan Huy Quyền

Trợ lý pháp luật
+84 (28) 36223522
quyen.phan@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp trường đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018 và theo đuổi chứng chỉ hành nghề Luật Sư tại Học viện tư pháp, Huy Quyền đã làm việc với vai trò là trợ lý luật sư tại một văn phòng luật sư có tiếng ở Việt Nam.

Trong suốt thời gian này, Quyền đã có cơ hội được làm việc và giải quyết các lĩnh vực pháp lý khác nhau. Vào năm 2017, Quyền có cơ hội làm việc với hơn 18 ngân hàng thương mại cổ phần để thực hiện việc vay vốn kinh doanh, thiết lập tài khoản ngân hàng; qua đó thực hiện các phương thức thanh toán như L/C, DP và cả TT. Quyền còn giải quyết hơn 100 hợp đồng xuất nhập khẩu kiểm tra vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, hóa đơn, bảo hiểm và các loại chứng từ khác. Quyền cũng thực hiện các công việc khác như xin cấp giấy phép, soạn thảo và xem xét các hợp đồng dịch vụ và thương mại, kiện tụng và thu nợ. Vào tháng 06 năm 2018, Quyền được vinh dự làm việc trong dự án HẠC CẢNH VIÊN và nhiệm vụ chính của Quyền là xây dựng một cấu trúc vận hành, tham gia xây dựng nhận diện thương hiệu và thực hiện các công việc đánh giá nghiên cứu sản phẩm. Vào năm 2019, Quyền được đặc phái là trợ lý cho giám đốc nhân sự của Trung Nguyên Quốc Tế trong thời gian ngắn. Tuy là khoản thời gian ngắn làm việc nhưng Quyền đã được tiếp xúc với lĩnh vực nhân sự với vai trò là trưởng nhóm tuyển dụng.

Sau khi rời văn phòng luật sư, Quyền may mắn có cơ hội được tham gia với Công ty Luật Phước & Partners từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 với vai trò là Trợ lý Pháp lý. Ngoài các lĩnh vực trên, Quyền còn tự tìm tòi và nghiên cứu thêm các lĩnh vực khác như Công Nghệ pháp lý 4.0, Sở Hữu Trí Tuệ, Thuế và Năng Lượng.

Đào tạo:

Cử nhân Luật (03/2016 – 10/2018) Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh;

Chứng chỉ Luật Sư (Bắt đầu từ 04/2019) Học Viện Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh;

Cử nhân thiết kế Đa Truyền Thông (02/2010 – 04/2012) Đại Học RMIT Việt Nam.

Ngôn Ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Trung.