Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt

dr-le-thi-anh-nguyet

Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt

Luật sư cấp cao
+84 (28) 36223522
nguyet.le@phuoc-partner.com

Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục chuyên về Luật thương mại quốc tế, Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt đã từng là cố vấn pháp lý cho các Chính phủ và doanh nghiệp trong các vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp của WTO, các dự án xây dựng quốc tế, đầu tư, hợp đồng mua bán hàng hóa, trọng tài đầu tư và thương mại.

Ngoài ra, Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt còn là thành viên của hội đồng khoa học của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), là một trung tâm trọng tài có uy tín nhất tại Việt Nam.

Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Luật So sánh và Quốc tế của Đại học Tổng hợp Nagoya của Nhật năm 2001. Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt tốt nghiệp Thạc sỹ Luật chuyên ngành Luật quốc tế theo chương trình hợp tác giữa Đại học Lund và Đại học Luật TPHCM năm 2004 và là Cử nhân Luật của Đại học Luật TPHCM năm 2001. Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt cũng tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới chẳng hạn như Đại học American University theo chương trình trao đổi học giả Fulbright và Trường Đại học Kobe (Nhật bản).

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt đã có thời gian làm việc tại công ty Nikken Sekkei chuyên về xây dựng dân dụng tại Nhật Bản và công ty Van Bael & Bellis về Luật WTO tại Bỉ. Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt cũng đã từng là Luật sư của Phuoc & Partners (2013-2015).

Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt từng thuyết trình trong nhiều hội thảo pháp lý tại Việt Nam, Nhật Bản và Hoa kỳ về doanh nghiệp nhà nước, tranh chấp về đầu tư, chống bán phá giá và TPP/CPTPP, EVFTA.

Tiến sỹ luật Ánh Nguyệt cũng là tác giả của các ấn phẩm nổi tiếng sau:

  • Pháp luật chống bán phá giá Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam (2009)
  • Luật tổ chức thương mại thế giới tóm tắt và bình luận án (2012)

Thành viên của chương trình nghiên cứu:

  • Dự án Đầu tư và Thương mại quốc tế:

Nghiên cứu toàn diện về hệ thống Thương mại và Đầu tư quốc tế hiện nay

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật, trường đại học Luật Hồ Chí Minh (2001);
  • Thạc sỹ Luật chương trình hợp tác giữa Đại học Lund và Đại học Luật Ho Chi Minh (2004);
  • Tiến sỹ chuyên ngành Luật So sánh và Quốc tế của đại học Nagoya ở Nhật (2007-2010);

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật (giao tiếp cơ bản)