Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Hoàng Thái

Trần Hoàng Thái

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
thai.tran@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật của Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Thái đã từng là chuyên viên pháp lý của Casino Corona & Resort Phú Quốc, chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt đông Casino, cho thuê bất động sản, soạn thảo các hợp đồng, văn bản nội bộ liên đến hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

Trước đó, Hoàng Thái đã từng làm việc cho Công ty tư vấn và kiểm toán Tricor Services Việt Nam từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019 trong vai trò Tư vấn Pháp lý cho các dự đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Với mong muốn phát triển trên con đường hành nghề luật, Hoàng Thái đã tham gia vào Phuoc & Partners với vị trí Trợ lý Luật Sư

Đào tạo:

  • Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013 – 2017)
  • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư – Học viện tư pháp (2018-2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh