Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Hồng Lê

Trần Hồng Lê

Trợ lý luật sư
+84 (28) 36223522
le.tran@phuoc-partner.com

Trần Hồng Lê là sinh viên mới tốt nghiệp của Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê trong lĩnh vực pháp lý, Hồng Lê đã từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng pháp lý, kiến thức về pháp luật và củng cố khả năng giao tiếp cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để có những trải nghiệm, trang bị cho con đường hành nghề Luật.

Ngoài ra, Hồng Lê đã từng thực tập 03 tháng tại Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Hồng Lê có cơ hội được tiếp xúc các hồ sơ liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền thừa kế, đòi lại tài sản, kinh doanh thương mại, ly hôn…

Hồng Lê bắt đầu làm việc tại Phuoc & Partners với tư cách là Thực tập sinh từ tháng 08 năm 2020. Qua 05 tháng cống hiến và học hỏi kinh nghiệm, Hồng Lê đã chính thức trở thành Trợ lý Luật sư của Phuoc & Partners từ tháng 02 năm 2021.

Học vấn:

  • Cử nhân Luật, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2017-2021)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh