Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Trợ lý luật sư Cấp cao
+84 (28) 3622 3522
huong.tran@phuoc-partner.com

Trước khi đến với Phước và Các Cộng Sự, Trần Thị Hương đã có khoảng thời gian 6 tháng thực tập tại một công ty tư vấn luật và 3 tháng thực tập tại một công ty phần mềm. Trong khoảng thời gian thực tập tại những công ty này, Hương đã được trải nghiệm và học tập được nhiều kiến thức thực tiễn qua thực hiện nhiều công việc pháp lý trong lĩnh vực ly hôn, doanh nghiệp,…

Sau 03 tháng thực tập, Hương đã chính thức trở thành Trợ lý luật sư chính thức của Phước và Các Cộng Sự từ tháng 12 năm 2020. Trong năm làm việc đầu tiên, Hương đã phát huy mạnh mẽ năng lực của bản thân trong môi trường đòi hỏi yêu cầu cao về khối lượng và tiến độ hoàn thành công việc tại Công ty. Hương đã và đang hỗ trợ các luật sư thành viên và luật sư rà soát các tài liệu nhân sự, tư vấn pháp lý về lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục cắt giảm nhân sự, v.v cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Hương cũng đã đóng góp một số bài báo pháp luật được đăng trên Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và ngoài ra còn góp phần không nhỏ vào hoạt động dịch sách pháp luật và các tài liệu pháp luật có liên quan khác.

Học vấn:

  • Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh