Như thế nào là một luật sư giỏi? Những điều cơ bản làm nên một luật sư giỏi là gì?

Luật sư là người có năng lực chuyên môn, đạo đức hành nghề, đáp ứng tiêu chuẩn vàđiều kiện hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật để thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Để trở thành một luật sư giỏi, bạn phải rèn luyện, cố gắng và nỗ lực … Đọc tiếp Như thế nào là một luật sư giỏi? Những điều cơ bản làm nên một luật sư giỏi là gì?