Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lịch Sử Thành Lập

Những điểm mạnh và phẩm chất của người sáng lập, Luật sư Nguyễn Hữu Phước, tiếp tục ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho group ngày nay.

A. Giai đoạn những năm 2000 (Giai đoạn thành lập, mở rộng và củng cố)

Tháng 5/2003Luật sư Nguyễn Hữu Phước thành lập TLS,  một văn phòng luật sư nhỏ có trụ sở tại số 82 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với chỉ duy nhất một nhân viên;
Tháng 1/2004Văn phòng Luật sư TLS sáp nhập với Văn phòng luật sư Luật Việt, một Văn phòng luật sư danh tiếng về tranh tụng và tư vấn doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Tháng 1/2005Luật sư Nguyễn Hữu Phước được bầu làm Luật sư Điều hành của Văn phòng luật sư Luật Việt; và
Tháng 5/2006Luật sư Nguyễn Hữu Phước thành lập một liên danh mới với tên gọi Phước & Partners và được bầu là Chủ tịch.

B. Giai đoạn những năm 2010 (Giai đoạn danh tiếng về sự lớn mạnh của công ty trong các lĩnh vực về thuế, lao động & việc làm được ghi nhận như một trong những ngành luật hàng đầu của Việt Nam)

Tháng 12/2012Lần đầu tiên, số lượng các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ pháp lý của công ty đạt tới con số 1.000;
Tháng 9/2014Công ty đã sở hữu văn phòng mới tại số 70 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 04 tầng lầu và 01 tầng để xe với diện tích sàn trên 1.000m2 mà có thể đáp ứng vị trí làm việc cho hơn 100 luật sư và nhân viên làm việc cùng lúc;
Tháng 2/ 2016Đã có 1.500 khách hàng cá nhân và công ty trong và ngoài nước đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của Công ty;
Tháng 2/2019Số lượng các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty đạt tới con số 2.000; và
Tháng 9/2019Một lần nữa, để tận dụng lợi ích của trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ pháp lý cũng như ứng dụng công nghệ trong quản trị công ty. Vì vậy. Phuoc & Partners đã được tái cấu trúc với một thế hệ luật sư mới, trẻ và đầy nhiệt huyết để mang đến thuận lợi và cơ hội mới trong giai đoạn này.