Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp

Phuoc & Partners là một trong số các nhóm công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam đi đầu trong việc đóng góp thời gian và công sức cho cộng đồng, các trường đại học và các tổ chức nghề nghiệp tại Việt Nam trong suốt gần 15 năm qua. Một số ví dụ minh họa cho các công việc cụ thể của Phuoc & Partners hàng năm như sau:

  • Cùng với các công ty tư vấn hàng đầu khác tại Việt Nam tham gia chọn lựa và cấp học bổng cho một số sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của các Trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình GES) và cung cấp cho họ một số khóa huấn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng nghiệp vụ trong thời gian nhận học bổng.
  • Tài trợ cho một số sinh viên có kiến thức tiếng Anh tốt, có kết quả học tập tốt và siêng năng của Trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào các kỳ thi MOOT hàng năm được tổ chức tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.
  • Tham gia tài trợ cho các sự kiện do Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mục đích nâng tầm vai trò của luật sư trong xã hội Việt Nam.
  • Nhiều chuyên gia pháp lý của Phuoc & Partners đã trực tiếp tham gia giảng dạy và đào tạo tại Học viện tư pháp (trực thuộc Bộ tư pháp) và VCCI cho các đối tượng là những luật sư tương lai của Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp – Phuoc & Partners

  • Nhận hàng chục thực tập sinh trong và ngoài nước là sinh viên của các trường đại học luật hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài đến thực tập tại các văn phòng của Phuoc & Partners tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng để giúp họ trải nghiệm những kinh nghiệm thực tế của nghề luật sư góp phần giúp họ vững bước trên con đường tìm kiếm và chọn lựa công việc liên quan đến pháp lý phù hợp cho họ sau khi ra trường.
  • Các chuyên gia pháp lý của Phuoc & Partners được các đài truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam phỏng vấn cũng như tham gia viết rất nhiều bài báo cho các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước về các đề tài phân tích pháp lý chuyên sâu thuộc thế mạnh hành nghề của Phuoc & Partners.
  • Các chuyên gia pháp lý của Phuoc & Partners trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn cho các dự thảo luật của Quốc Hội và dự thảo nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Nhiều chuyên gia pháp lý của Phuoc & Partners đã được Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh mời tham gia giảng dạy, huấn luyện các chuyên đề pháp luật và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các luật sư thành viên của Đoàn trong chương trình tập huấn pháp luật định kỳ hàng năm theo yêu cầu của Luật Luật sư.