Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quan Hệ Với Khách Hàng

Hỏi/Đáp - Quan Hệ Với Khách Hàng

1. Làm sao để tôi trở thành khách hàng của Phuoc & Partners?

Để trở thành khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu thay mặt công ty của bạn (nếu là công việc pháp lý của công ty của bạn) hay nhân danh bạn (nếu là công việc pháp lý riêng của bạn) ký vào một bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý do chúng tôi soạn thảo dựa trên các yêu cầu dịch vụ của bạn và gởi cho bạn bằng email, thư hoặc fax. Sau khi chúng tôi nhận được bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký từ bạn, phòng kế toán của chúng tôi sẽ gởi cho bạn một hóa đơn tạm ứng tiền phí dịch vụ và ngay khi bạn thanh toán xong tiền tạm ứng tiền phí dịch vụ đầy đủ thì bạn chính thức trở thành khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các công việc pháp lý mà bạn giao phó. Riêng trường hợp dịch vụ thu hồi nợ khó đòi mà được thỏa thuận tính phí trên cơ sở số tiền thu hồi được thì bạn sẽ chính thức là khách hàng của chúng tôi ngay khi bạn ký vào bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Làm sao để tôi trở thành khách hàng của Phuoc & Partners?

2. Thời gian tối đa là bao lâu tôi phải trả lời bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Partners gởi cho tôi?

Thời gian hợp lý để bạn trả lời bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý của chúng tôi là 15 ngày kể từ ngày chúng tôi gởi nó cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cần nhiều thời gian hơn để xem xét và quyết định việc sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi thì bạn có thể đề nghị chúng tôi kéo dài thời gian này ra thêm một khoảng thời gian hợp lý cho bạn và sự thay đổi này sẽ được ghi trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý gởi cho bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẽ tùy theo trường hợp mà đồng ý với bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Thời gian tối đa là bao lâu tôi phải trả lời bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Partners gởi cho tôi?

3. Tôi muốn được cập nhật các thông tin pháp luật mới một cách thường xuyên, vậy Phuoc & Partners có cung cấp các bản tin pháp lý miễn phí không?

Vâng, chúng tôi có cung cấp. Chúng tôi phát hành bản tin cập nhật pháp lý trên cơ sở hàng tháng vào đầu mỗi tháng. Đối với những vấn đề pháp luật cấp bách, chúng tôi sẽ không chờ cho đến khi phát hành bản tin cập nhật pháp lý để cập nhật mà sẽ phát hành một cảnh báo pháp lý nhanh và ngắn gọn để nhắc bạn về tác động pháp lý của vấn đề pháp luật đó để khách hàng lưu ý. Đây là một dịch vụ miễn phí và nếu bạn muốn nhận được bản tin cập nhật pháp lý và cảnh báo pháp lý của chúng tôi, xin vui lòng gửi địa chỉ email của bạn và thông tin liên hệ với công ty bạn đến địa chỉ email info@phuoc-partner.com. Chúng tôi sẽ đưa chi tiết liên lạc của bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi và bạn sẽ nhận được các bản tin cập nhật pháp lý và cảnh báo pháp lý hàng tháng của chúng tôi như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đọc các bản tin cập nhật pháp lý và cảnh báo pháp lý của chúng tôi và muốn nhận được các lời khuyên pháp lý cụ thể của chúng tôi cho trường hợp của bạn và / hoặc các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn nhưng sẽ tính phí một số tiền phí dịch vụ hợp lý cho dịch vụ này.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tôi muốn được cập nhật các thông tin pháp luật mới một cách thường xuyên, vậy Phuoc & Partners có cung cấp các bản tin pháp lý miễn phí không?

4. Làm sao tôi có thể tin tưởng để giao phó các thông tin mật của mình cho Phuoc & Partners?

Là một công ty luật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chúng tôi được yêu cầu theo quy định của Luật Luật sư giữ bí mật các thông tin được khách hàng cung cấp (trừ một số trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu) không chỉ trong thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn mà còn cả là một khoảng thời gian nhất định sau đó. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc đó một cách nghiêm chỉnh và đã soạn ra một loạt các hướng dẫn rõ ràng cho các luật sư và nhân viên hỗ trợ trong công ty luật của chúng tôi thực hiện theo và sẵn sàng ký một thỏa thuận bảo mật và không tiết lộ với bạn để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong việc cung cấp các thông tin liên quan của bạn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi làm rò rỉ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng cho bạn, chúng tôi sẽ bồi thường trách nhiệm vật chất theo các điều khoản được quy định trong các bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết và các điều khoản quy định có liên quan trong quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Làm sao tôi tin tưởng để giao các thông tin mật của tôi cho công ty luật của bạn?

5. Phuoc & Partners có mua các giấy phép sử dụng cần thiết cho các phần mềm chạy trong văn phòng không (ví dụ như phần mềm Microsoft office, phần mềm kế toán, phần mềm văn bản pháp lý v.v...)?

Là một công ty luật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chúng tôi luôn đặt trọng tâm lên sự tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung và luật sở hữu trí tuệ nói riêng lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi đều mua các giấy phép cần thiết cho các phần mềm văn phòng đang được chúng tôi sử dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Phuoc & Partners có mua các giấy phép sử dụng cần thiết cho các phần mềm chạy trong văn phòng không (ví dụ như phần mềm Microsoft office, phần mềm kế toán, phần mềm văn bản pháp lý v.v.)?

6. Nếu tôi không hài lòng về cách cung cấp dịch vụ của luật sư được giao phụ trách công việc của tôi và nếu tôi yêu cầu thì Phuoc & Partners có thể thay đổi luật sư khác được không?

Cung cấp dịch vụ pháp lý cũng tương tự như việc cung cấp các loại dịch vụ khác nên sẽ không tránh khỏi việc có một số ít khách hàng vào một thời điểm nào đó không hài lòng về cung cách cung cấp dịch vụ của luật sư chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và luôn có sự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm. Do đó, nếu bạn có vấn đề nào đó mà không hài lòng với bấy kỳ luật sư và/hoặc nhân viên hổ trơ nào của chúng tôi, bạn hãy gởi email cho Luật sư điều hành của chúng tôi (Ông Nguyễn Hữu Phước: theo địa chỉ email phuoc.nguyen@phuoc-partners.com) nêu vấn đề của bạn. Ông Nguyễn Hữu Phước sẽ xem xét vấn đề và trao đổi lại với những người có liên quan để cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho bạn và sẽ thông báo cho bạn biết. Nếu sau đó mà tình hình vẫn không cải thiện thì bạn báo lại cho Ông Nguyễn Hữu Phước biết và chúng tôi sẽ nhanh chóng có sự điểu chỉnh nhân sự hợp lý phù hợp với yêu cầu của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Nếu tôi không hài lòng về cách cung cấp dịch vụ của luật sư được giao phụ trách công việc của tôi và nếu tôi yêu cầu thì Phuoc & Partners có thể thay đổi luật sư khác được không?

7. Thông thường thì các thông tin của khách hàng được Phuoc & Partners lưu giữ trong bao lâu sau khi công việc hoàn thành?

Thông thường, chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin có liên quan đến khách hàng mà chúng tôi được khách hàng cung cấp hay có được trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý trong thời gian 24 tháng, được tính từ lúc công việc pháp lý có liên quan hoàn thành với mục đích tham khảo trong trường hợp khách hàng có quay trở lại nhờ chúng tôi thực hiện những công việc pháp lý mới.

Xin lưu ý là vì chúng tôi luôn hoàn trả lại cho khách hàng các thông tin có liên quan đến công việc pháp lý được giao ngay sau khi công việc pháp lý hoàn thành nên chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp lại các thông tin này cho khách hàng khi có yêu cầu vào từng thời điểm sau khi công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, nếu khách hàng có lý do hợp lý, chúng tôi sẽ có thể xem xét cung cấp lại các thông tin này trong thời gian 24 tháng nêu trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Thông thường thì các thông tin của khách hàng được Phuoc & Partners lưu giữ trong bao lâu sau khi công việc hoàn thành?