Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đầu Tư Vào Việt Nam

Tải Về

Đầu Tư Vào Việt Nam

tư vấn đầu tư vào việt nam

Phuoc & Partners, một trong những công ty tư vấn pháp lý lớn nhất Việt Nam, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu Tư Vào Việt Nam, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và cho các công ty trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.

Phuoc & Partners tư vấn cho khách hàng trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất cho những giao dịch của họ, hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các đối tác và địa điểm kinh doanh tiềm năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các công ty hoặc tài sản mục tiêu. Thêm vào đó, chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các tài liệu giao dịch, thay mặt khách hàng đàm phán tất cả các điều khoản của những tài liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư và rút vốn đầu tư cho khách hàng nhằm bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Những kinh nghiệm của chúng tôi cho phép giúp đỡ khách hàng điều chỉnh một cách dễ dàng quy trình thực hiện dự án mà thông thường rất phức tạp.

Liên Doanh

Phuoc & Partners duy trì một mảng hành nghề đặc biệt chuyên sâu trong việc thành lập các liên doanh. Chúng tôi thường đại diện cho các khách hàng nước ngoài và Việt Nam trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài đa dạng. Chúng tôi tư vấn cho những công ty nước ngoài tham gia thiết lập sự hiện diện của họ thông qua việc sở hữu các doanh nghiệp hiện có hoặc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam. Qua nhiều năm, chúng tôi đã đại diện cho các đa quốc gia trong mọi lĩnh vực và ngành nghề bao gồm: sản xuất, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, và các loại dịch vụ.

Chúng tôi cũng cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế và trong nước thông qua các vòng đời của các dự án đầu tư của họ tại Việt Nam. Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm thẩm tra pháp lý chi tiết, thiết kế cấu trúc dự án, thành lập các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mua tài sản hoặc cổ phần, tư vấn thuế, soạn thảo các văn bản dự án, và hỗ trợ trong việc đàm phán và các quy trình phê duyệt. Thông qua nhiều dự án liên doanh, chúng tôi đã thu nhận được những kinh nghiệm quý báu trong việc thành lập các liên doanh cũng như xác định các khu vực có vấn đề trong hoạt động và những tranh chấp có thể phát sinh.

Các khách hàng của chúng tôi không chỉ đánh giá cao những tư vấn về quy định pháp luật, mà còn đánh giá cao về những khuyến nghị có tính thực tiễn cao về cách thức đàm phán với các đối tác nước ngoài hoặc Việt Nam trong liên doanh, với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan khác, cũng như hỗ trợ trong việc phát triển những chiến lược như làm thế nào để giải quyết các rắc rối và các vấn đề mà có thể phát sinh trong liên doanh.

Xem Chi Tiết Tư Vấn Liên Doanh

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs)

Chúng tôi hỗ trợ những khách hàng nước ngoài trong việc thiết lập và mở rộng sự hiện diện của họ tại Việt Nam thông qua việc thành lập các doanh nghỉệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những doanh nghiệp này có thể có những hình thức pháp lý đa dạng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, ví dụ như góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều công ty tư nhân Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác với những đối tác nước ngoài của họ trong việc quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đã tham gia vào việc thành lập những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dược phẩm, xây dựng, thương mại điện tử, hóa chất, cơ sở hạ tầng, phân phối, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải và những lĩnh vực khác.

Xem Chi Tiết Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thư ký công ty

Đội ngũ của chúng tôi dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn phong phú về doanh nghiệp và thương mại để cung cấp dịch vụ thư ký toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm việc tư vấn và quản lý những nghĩa vụ tuân thủ pháp luât và quản trị doanh nghiệp trên một cơ sở liên tục. Chúng tôi cung cấp những giải pháp hữu ích và hiệu quả để giải quyết những nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau từ những công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức cho đến những doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu kinh doanh, và những loại hình kinh doanh được thành lập cho các mục đích đặc biệt. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý về việc thủ tục xin phép và đăng ký thành lập pháp nhân;
  • Hoàn tất các thủ tục đăng ký sau thành lập;
  • Duy trì việc đăng ký và lưu trữ hồ sơ của công ty;
  • Gia hạn hoặc thay đổi giấy chứng nhận;
  • Chuẩn bị các biên bản họp và nghị quyết; và hỗ trợ việc thanh tra hàng năm;

Xem Chi Tiết Dịch Vụ Thư Kí Công Ty

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-partner.com. Hoặc điền vào form dưới đây

Drag To Verify

Summary
Đầu Tư Vào Việt Nam
User Rating
5 based on 1 votes
Service Type
Đầu Tư Vào Việt Nam
Provider Name
Phuoc & Associates,
70 Quốc Hương,Phường Thảo Điền,Quận 2-700000,
Telephone No.+84 (28) 36223522
Area
Việt Nam
Description
Công ty tư vấn pháp lý lớn nhất Việt Nam, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu Tư Vào Việt Nam, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài