Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Dịch vụ thư ký công ty

Đầu Tư Vào Việt Nam - Dịch vụ thư ký công ty

Đội ngũ của chúng tôi dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn phong phú về doanh nghiệp và thương mại để cung cấp dịch vụ thư ký toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm việc tư vấn và quản lý những nghĩa vụ tuân thủ pháp luât và quản trị doanh nghiệp trên một cơ sở liên tục. Chúng tôi cung cấp những giải pháp hữu ích và hiệu quả để giải quyết những nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau từ những công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức cho đến những doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu kinh doanh, và những loại hình kinh doanh được thành lập cho các mục đích đặc biệt. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý về việc thủ tục xin phép và đăng ký thành lập pháp nhân;
  • Hoàn tất các thủ tục đăng ký sau thành lập;
  • Duy trì việc đăng ký và lưu trữ hồ sơ của công ty;
  • Gia hạn hoặc thay đổi giấy chứng nhận;
  • Chuẩn bị các biên bản họp và nghị quyết; và hỗ trợ việc thanh tra hàng năm;