Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thanh Toán & Hóa Đơn

Hỏi/Đáp - Thanh Toán và Hóa Đơn

1. Hiện có bao nhiêu cách tính phí dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Partners đang áp dụng?

Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ sự quan tâm đặc biệt của khách hàng đối với số tiền phí dịch vụ pháp lý phải trả từ nguồn ngân sách có giới hạn của khách hàng nên chúng tôi đã áp dụng một cách linh hoạt rất nhiều hình thức thanh toán phí dịch vụ pháp lý bao gồm ba hình thức chính là: phí theo giờ, phí dịch vụ cố định và phí dịch vụ dựa trên sự thành công của công việc. Phí dịch vụ theo giờ (được áp dụng phố biến nhất) thường được áp dụng cho các công việc mà khó hay không thể xác định được thời gian hoàn thành công việc được giao (ví dụ như tư vấn pháp lý thường xuyên, giải quyết tranh chấp); Phí dich vụ cố định thường áp dụng cho các công việc mà chúng tôi đã thông thạo và có thể dự đoán được thời gian hoàn thành công việc (ví dụ như xin giấy phép đầu tư, đăng ký nội quy lao động, đăng ký nhãn hiệu, xin giấy phép lao động v.v.); và Phí dịch vụ dựa trên sự thành công của công việc được áp dụng cho các công việc mà một số khách hàng vì nhiều lý do khác nhau không có khả năng hay không ý định thanh toán phí dịch vụ cho luật sư (ví dụ như thu hồi nợ khó đòi).

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Hiện có bao nhiêu cách tính phí dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Partners đang áp dụng?

2. Mức phí theo giờ của Phuoc & Partners hiện nay là bao nhiêu? Các mức phí theo giờ này có thường xuyên bị thay đổi không?

Mức phí theo giờ hiện tại của đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Partners như sau:

    VNĐ USD
       
      Luật sư thành viên cấp cao 10,642,500 450
  Luật sư thành viên 9,460,000 400
  Luật sư cấp cao 7,095,000 300
  Luật sư 5,912,500 250
  Trợ lý luật sư cấp cao 4,730,000 200
  Trợ lý luật sư 4,203,000 180
  Phiên dịch viên 946,000 40

Chúng tôi thường thay đổi mức tính phí theo giờ vào ngày 01/01 hàng năm và thông báo trước cho khách hàng bằng văn bản ít nhất bảy (07) ngày trước khi áp dụng. Sự thay đổi (nếu có) sẽ dựa vào mức lạm phát của đồng tiền Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội và nhu cầu dịch vụ pháp lý trong khu vực dân doanh. Việc thay đổi được áp dụng thống nhất không chỉ cho các khách hàng mới mà còn cho các khách hàng hiện tại đang sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Mức phí theo giờ của Phuoc & Partners hiện nay là bao nhiêu? Các mức phí theo giờ này có thường xuyên bị thay đổi không?

3. Tôi có thể trả phí dịch vụ pháp lý cho công ty bạn bằng ngoại tệ không?

Theo các quy định và quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam, các giao dịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả các giao dịch về dịch vụ pháp lý) phải sử dụng đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam (VNĐ). Vì thế cho nên đồng tiền thanh toán trên các bản chào giá/hợp đồng dịch vụ pháp lý và hóa đơn dịch vụ của chúng tôi đến tất cả các khách hàng là tổ chức có đăng ký hoạt động tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam sẽ bằng VNĐ. Đối với một số trường hợp mà khách hàng chúng tôi có yếu tố nước ngoài chẳng hạn như các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài VNĐ, chúng tôi còn thông báo thêm đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với tiền Đô La Mỹ (USD)) với giá trị tương đương VNĐ theo tỷ giá bán ra của ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm đó để khách hàng dễ đối chiếu, so sánh và báo cáo nội bộ nhưng việc thanh toán vẫn phải là tiền VND. Việc chào giá, hóa đơn dịch vụ và thanh toán bằng USD sẽ chỉ áp dụng đối với các khách hàng là các công ty chưa có sự hiện diện pháp lý tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tôi có thể trả phí dịch vụ pháp lý cho công ty bạn bằng ngoại tệ không?

4. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) áp dụng cho dịch vụ pháp lý hiện nay của Việt Nam là bao nhiêu?

Mức thuế GTGT áp dụng cho các dịch vụ pháp lý hiện nay là 10% (mức thuế chuẩn). Tuy nhiên, nếu các dịch vụ pháp lý này cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài mà dịch vụ pháp lý đó được thực hiện (khái niệm “tiêu dùng” theo thuật ngữ trong văn bản pháp luật) ở ngoài Việt Nam thì thuế suất thuế GTGT áp dụng sẽ là 0% (được xem như dịch vụ xuất khẩu). Xin lưu ý là cá điều kiện để được hưởng thuế suất 0% là tổ chức mà không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và không phải là đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam đã không còn được áp dụng nữa. Thuế suất thuế GTGT 0% cũng áp dụng đối với trường hợp các dịch vụ pháp lý cung cấp cho các doanh nghiệp tọa lạc trong các khu chế xuất.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) áp dụng cho dịch vụ pháp lý hiện nay của Việt Nam là bao nhiêu?

5. Tôi là khách hàng cá nhân, tôi có phải chịu thuế GTGT tính trên phí dịch vụ pháp lý của công ty bạn không?

Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành của Việt Nam hàng hoá và dịch vụ được các tổ chức và cá nhân dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam nói chung là đối tượng chịu thuế GTGT và dịch vụ pháp lý cũng không nằm ngoài quy định này. Do đó, ngay cả khi bạn là cá nhân mà có sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi và không có nhu cầu được xuất hóa đơn thuế GTGT thì bạn cũng phải chịu thuế GTGT trên số tiền phí dịch vụ pháp lý mà bạn phải trả cho chúng tôi. Với trách nhiệm là người nộp thuế GTGT cho nhà nước, chúng tôi sẽ tính và thu số tiền thuế GTGT nói trên từ bạn và trả chúng cho kho bạc nhà nước theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tôi là khách hàng cá nhân, tôi có phải chịu thuế GTGT tính trên phí dịch vụ pháp lý của công ty bạn không?

6. Công ty luật của bạn đang áp dụng các phương thức thanh toán tiền phí dịch vụ pháp lý nào?

Hiện nay chúng tôi áp dụng hai hình thức thanh toán chính là chuyển khoản và tiền mặt, trong đó chuyển khoản là hình thức áp dụng phổ biến nhất đặt biệt là với số tiền chuyển khoản nào từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng để được xem là thuế giá tăng đầu vào được khấu trừ. Hiện nay, chúng tôi chưa chấp nhận khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hay séc.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Công ty luật của bạn đang áp dụng các phương thức thanh toán tiền phí dịch vụ pháp lý nào?

7. Tại sao tôi phải trả phí tạm ứng trước ngay sau khi ký bàn chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý với Phuoc & Partners?

Đây là thông lệ chung của các công ty luật vì khi tiến hành các công việc pháp lý cho khách hàng, chúng tôi phải thu xếp ngay nguồn nhân lực cần thiết cho công việc cũng như phải chi tiêu một số chi phí cần thiết cho dịch vụ mua ngoài liên quan đến công việc của bạn và vì thế chúng tôi cần bạn tạm ứng cho chúng tôi một khoản tiền ứng trước để chúng tôi trang trải các chi phí phát sinh này. Số tiền tạm ứng này sẽ được trừ vào phí dịch vụ pháp lý của hóa đơn sau cùng mà chúng tôi xuất cho bạn, nếu số tiền tạm ứng trước còn dư thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tại sao tôi phải trả phí tạm ứng trước ngay sau khi ký bàn chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý với Phuoc & Partners?

8. Phuoc & Partners đang sử dụng mấy loại hóa đơn?

Chúng tôi đang sử dụng hai loại hóa đơn là hóa đơn tạm và hóa đơn thuế GTGT. Hóa đơn tạm thường được xuất cho khách hàng khi chúng tôi bắt đầu công việc và khách hàng cần tạm ứng phí dịch vụ theo bản chào phí hay hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký hay khi chấm dứt từng công đoạn của các công việc được giao hay khi hoàn thành toàn bộ công việc được giao theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Hóa đơn tạm sẽ liệt kê các công việc mà đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đã làm trong một giai đoạn nào đó cho công việc được giao và mức phí của chúng tôi cho thời gian đã phát sinh. Nếu khách hàng có ý kiến đối với nội dung của hóa đơn tạm thì chúng tôi sẽ phản hồi, giải thích, chỉnh sửa cho phù hợp và gởi lại bản hóa đơn tạm sau cùng mà hai bên đã nhất trí. Nếu khách hàng không có ý kiến gì thêm thì hoặc là (1) khách hàng sẽ thanh toán tiền phí dịch vụ theo hóa đơn tạm cho chúng tôi và khi nhận được khoản phí dịch vụ chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT tương ứng; hoặc (2) chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT tương ứng và khách hàng sẽ trả phí dịch vụ trong vòng 07 ngày từ ngày xuất hóa đơn hay theo số ngày mà hai bên thỏa thuận trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Phuoc & Partners đang sử dụng mấy loại hóa đơn?

9. Phuoc & Partners có yêu cầu khách hàng hoàn lại các chi phí mua ngoài có liên quan đến công việc của khách hàng không?

Theo chính sách tính phí dịch vụ chung của các công ty luật nói chung và Phuoc & Partners nói riêng thì các chi phí hàng hóa, dịch vụ mua ngoài có liên quan trực tiếp đến công việc được giao sẽ được chúng tôi chi trả trước và nhận hoàn lại từ khách hàng thông qua nội dung được ghi trong hóa đơn dịch vụ tạm. Đối với một số chi phí có giá trị lớn theo một mức tiền mà hai bên thỏa thuận thì chúng tôi sẽ xin ý kiến đồng ý trước của khách hàng mới được thực chi. Các chi phí mua ngoài này bao gồm nhưng không giới hạn đến chi phí di chuyển (phí taxi; thuê xe; phí vé tàu bay, tàu thủy, tàu lửa; phí cầu đường, gởi xe); chi phí lưu trú (tiền phòng khách sạn, giặt giũ, ăn uống); chi phí viễn thông (điện thoại, fax, internet); phí và lệ phí của nhà nước; chi phí khác (photocopy, phí công chứng giấy tờ). Chúng tôi luôn lưu giữ cẩn thận các hóa đơn/chứng từ liên quan đến các khoản chi phí này và sẳn sàng cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Phuoc & Partners có yêu cầu khách hàng hoàn lại các chi phí mua ngoài có liên quan đến công việc của khách hàng không?

10. Nếu tôi không thể trả được phí dịch vụ đúng hạn được theo quy định trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý thì sẽ ra sao?

Nếu bạn không thể trả phí dịch vụ của chúng tôi đúng hạn thì bạn sẽ tự động chịu một mức phạt trể hạn thanh toán 0.05% mỗi ngày cho tổng số tiền chậm trể thanh toán từ thời điểm đến hạn đó. Nếu thời hạn chậm trể trong việc thanh toán trên 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn thì chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn 3 lần trong vòng 30 ngày kế tiếp và nếu số tiền phí dịch vụ vẫn không được thanh toán và bạn cũng không có bất kỳ hồi âm tích cực nào trong thời gian trên cho chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác là sẽ cân nhắc việc nhờ tòa án có thẩm quyền giải quyết và nhờ cơ quan thi hành án thi hành bản án để thu hồi nợ cho chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Nếu tôi không thể trả được phí dịch vụ đúng hạn được theo quy định trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý thì sẽ ra sao?

11. Tại sao trong vụ việc đơn giản của tôi lại có khá nhiều luật sư ở nhiều cấp độ nghiệp vụ khác nhau của công ty luật của bạn tham gia?

Công việc pháp lý mà khách hàng giao cho chúng tôi thường rất đa dạng ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau và từ đơn giản đến phức tạp. Do đó, tùy theo mức độ phức tạp của công việc và trình độ chuyên môn của từng luật sư mà chúng tôi sẽ bố trí một người phù hợp đảm trách công việc của bạn nhằm giúp giảm thiểu chi phí cho bạn và tăng sự hữu dụng thời gian của các luật sư chúng tôi. Cũng có trường hợp mà công việc pháp lý mà bạn giao cho chúng tôi có tính chất phức tạp mà đòi hỏi sự tập trung chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau ví dụ như thuế, sở hữu trí tuệ, thương mại cùng một thời điểm thì trong những trường hợp đó chúng tôi phải huy động một số chuyên viên từ những lĩnh vực chuyên môn pháp lý khác nhau làm việc trên hồ sơ của bạn cùng lúc. Chúng tôi mong bạn hiểu được cách sắp xếp công việc hợp lý của chúng tôi như đã trình bày ở trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tại sao trong vụ việc đơn giản của tôi lại có khá nhiều luật sư ở nhiều cấp độ nghiệp vụ khác nhau của công ty luật của bạn tham gia?

12. Sau khi tôi thanh toán tiền tạm ứng cho Phuoc & Partners, vì lý do cá nhân tôi không muốn tiếp tục công việc pháp lý đã giao cho công ty bạn khi công việc được giao chưa hoàn thành thì tôi có thể nhận lại tiền tạm ứng không?

Theo nguyên tắc làm việc của chúng tôi thì ngay khi bạn ký vào bản chào giá/hợp đồng dịch vụ do chúng tôi soạn thảo thì đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã được triển khai ngay để phục vụ cho công việc của bạn để bảo đảm thời gian cam kết hoàn thành với bạn nên nếu bạn vì lý do cá nhân nào đó (không phải do lỗi cố ý của chúng tôi) mà yêu cầu chúng tôi ngưng công việc đang thực hiện thì số tiền mà bạn tạm ứng trước sẽ không được hoàn lại. Bên cạnh đó, nếu chi phí thời gian mà nhân viên của chúng tôi đã bỏ ra cho công việc pháp lý của bạn tới thời điểm chấm dứt cao hơn số tiền tạm ứng mà bạn đã trả thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết để bạn thanh toán thêm cho chúng tôi phần chi phí thời gian vượt này.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Sau khi tôi thanh toán tiền tạm ứng cho Phuoc & Partners, vì lý do cá nhân tôi không muốn tiếp tục công việc pháp lý đã giao cho công ty bạn khi công việc được giao chưa hoàn thành thì tôi có thể nhận lại tiền tạm ứng không?

13. Nếu luật sư của Phuoc & Partners tư vấn hay thực hiện công việc pháp lý sai dẫn đến việc gây ra thiệt hại vật chất cho tôi thì có bồi thường thiệt hại không, mức bồi thường là bao nhiêu?

Nếu luật sư hay nhân viên của công ty luật chúng tôi tư vấn hay thực hiện công việc pháp lý sai dẫn đến việc gây ra thiệt hại vất chất nghiêm trọng trực tiếp cho khách hàng thì nếu có bằng chứng rõ ràng thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất cho khách hàng theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp thì số tiền bồi thường mà chúng tôi phải trả sẽ không vượt quá tổng số tiền phí dịch vụ mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng cho công việc được giao tính tới thời điểm bồi thường.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Nếu luật sư của Phuoc & Partners tư vấn hay thực hiện công việc pháp lý sai dẫn đến việc gây ra thiệt hại vật chất cho tôi thì có bồi thường thiệt hại không, mức bồi thường là bao nhiêu?