Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Công ty luật của bạn đang áp dụng các phương thức thanh toán tiền phí dịch vụ pháp lý nào?

Hiện nay chúng tôi áp dụng hai hình thức thanh toán chính là chuyển khoản và tiền mặt, trong đó chuyển khoản là hình thức áp dụng phổ biến nhất đặt biệt là với số tiền chuyển khoản nào từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng để được xem là thuế giá tăng đầu vào được khấu trừ. Hiện nay, chúng tôi chưa chấp nhận khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hay séc.