Công Ty Phước & Các Đồng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thông Tin Cơ Bản

thong-tin-co-ban-phuoc-associates

 

  • Phuoc & Associates là một group công ty tư vấn bao gồm Công ty TNHH Phuoc & Associates và Công ty luật P & Associates được thành lập sau khi Luật sư Nguyễn Hữu Phước rời Công ty KPMG Việt Nam
  • Hiện nay, Phuoc & Associates là nhà cung cấp tư vấn toàn diện với nhiều thạc sĩ luật học tốt nghiệp từ các trường đại học luật danh tiếng ở nước ngoài.
  • Phuoc & Associates có trụ sở tại ba thành phố lớn tại Việt Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
  • Hiện nay, Giám đốc của Phuoc & Associates là Luật sư Nguyễn Hữu Phước
  • Phuoc & Associates cung cấp những dịch vụ toàn diện bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế, bất động sản, lao động và việc làm, tranh tụng,sở hữu trí tuệ, đầu tư
  • Luật sư Nguyễn Hữu Phước được nêu tên trong danh sách hai luật sư về thuế hàng đầu tại Việt Nam trong các năm 2011, 2012, và 2013 của Sổ tay Giám đốc thuế
  • Phuoc & Associates cung cấp dịch vụ tư vấn trong mười tám lĩnh vực  hành nghề then chốt, trong đó có hai lĩnh vực đứng đầu thị trường tư vấn là Thuế & Lao động và Việc Làm.
  • Phuoc & Associates có một chương trình về trách Nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các sự kiện của cộng đồng địa phương và các quỹ từ thiện.
  • Phuoc & Associates đang sở hữu văn phòng riêng tại số 70 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 02,  Thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 04 tầng lầu và 01 tầng để xe với diện tích sàn trên 1.000m2, Văn phòng mới có thể đáp ứng vị trí làm việc cho hơn 100 luật sư và nhân viên làm việc cùng lúc.

Bạn vui lòng xem hồ sơ đầy đủ tại clip dưới đây: