Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tại sao trong vụ việc đơn giản của tôi lại có khá nhiều luật sư ở nhiều cấp độ nghiệp vụ khác nhau của công ty luật của bạn tham gia?

Công việc pháp lý mà khách hàng giao cho chúng tôi thường rất đa dạng ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau và từ đơn giản đến phức tạp. Do đó, tùy theo mức độ phức tạp của công việc và trình độ chuyên môn của từng luật sư mà chúng tôi sẽ bố trí một người phù hợp đảm trách công việc của bạn nhằm giúp giảm thiểu chi phí cho bạn và tăng sự hữu dụng thời gian của các luật sư chúng tôi. Cũng có trường hợp mà công việc pháp lý mà bạn giao cho chúng tôi có tính chất phức tạp mà đòi hỏi sự tập trung chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau ví dụ như thuế, sở hữu trí tuệ, thương mại cùng một thời điểm thì trong những trường hợp đó chúng tôi phải huy động một số chuyên viên từ những lĩnh vực chuyên môn pháp lý khác nhau làm việc trên hồ sơ của bạn cùng lúc. Chúng tôi mong bạn hiểu được cách sắp xếp công việc hợp lý của chúng tôi như đã trình bày ở trên.