Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tại sao tôi phải trả phí tạm ứng trước ngay sau khi ký bàn chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý với Phuoc & Associates?

Đây là thông lệ chung của các công ty luật vì khi tiến hành các công việc pháp lý cho khách hàng, chúng tôi phải thu xếp ngay nguồn nhân lực cần thiết cho công việc cũng như phải chi tiêu một số chi phí cần thiết cho dịch vụ mua ngoài liên quan đến công việc của bạn và vì thế chúng tôi cần bạn tạm ứng cho chúng tôi một khoản tiền ứng trước để chúng tôi trang trải các chi phí phát sinh này. Số tiền tạm ứng này sẽ được trừ vào phí dịch vụ pháp lý của hóa đơn sau cùng mà chúng tôi xuất cho bạn, nếu số tiền tạm ứng trước còn dư thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho bạn.