Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi có thể trả phí dịch vụ pháp lý cho công ty bạn bằng ngoại tệ không?

Theo các quy định và quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam, các giao dịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả các giao dịch về dịch vụ pháp lý) phải sử dụng đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam (VNĐ). Vì thế cho nên đồng tiền thanh toán trên các bản chào giá/hợp đồng dịch vụ pháp lý và hóa đơn dịch vụ của chúng tôi đến tất cả các khách hàng là tổ chức có đăng ký hoạt động tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam sẽ bằng VNĐ. Đối với một số trường hợp mà khách hàng chúng tôi có yếu tố nước ngoài chẳng hạn như các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì ngoài VNĐ, chúng tôi còn thông báo thêm đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ (chỉ áp dụng đối với tiền Đô La Mỹ (USD)) với giá trị tương đương VNĐ theo tỷ giá bán ra của ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm đó để khách hàng dễ đối chiếu, so sánh và báo cáo nội bộ nhưng việc thanh toán vẫn phải là tiền VND. Việc chào giá, hóa đơn dịch vụ và thanh toán bằng USD sẽ chỉ áp dụng đối với các khách hàng là các công ty chưa có sự hiện diện pháp lý tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.