Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

2 Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Phổ Biến 2023

mau-hop-don-the-chap-tai-san

2 Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Phổ Biến 2023

  1. Hợp đồng thế chấp tài sản là gì?

Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Đồng thời, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

  1. Các mẫu hợp đồng thế chấp tài sản 

    2.1 Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản thứ nhất 

 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

PROPERTY MORTGAGE CONTRACT

Số/No.: _____________

 

Bên Thế Chấp:

Bên Nhận Thế Chấp:

Điều 1. Tài Sản Thế Chấp và giá trị Tài Sản Thế Chấp 

1.1 Tài Sản Thế Chấp:

  • Thông tin về tài sản: […]
  • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: […]
  • Giá trị Tài Sản Thế Chấp: […] (Bằng chữ: […]) 

Điều 2. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Điều 3. Trách nhiệm do vi phạm Hợp Đồng

Điều 4. Bất khả kháng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên

Điều 6. Hiệu lực và chấm dứt Hợp đồng

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Điều 8. Điều khoản chung

Article 8. General terms

 

2.2 Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản thứ hai

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN NÀY được lập vào ngày …, giữa:

 

BÊN THẾ CHẤP:  

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP:

CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU: 

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA 

Điều 2. TÀI SẢN THẾ CHẤP 

Tài Sản Thế Chấp bao gồm tất cả các tài sản được liệt kê dưới đây:

[…]; và 

Điều 3. GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP 

Các bên đồng ý rằng giá trị của Tài Sản Thế Chấp là ________ VND (bằng chữ: ______ đồng); 

Điều 4. ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

Điều 5. GIẤY TỜ SỞ HỮU

Điều 6. QUYỀN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

Điều 7. NGHĨA VỤ CỦA BÊN THẾ CHẤP

Điều 8. BẢO HIỂM 

Điều 9. XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Điều 10. CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN 

Điều 11. THAY ĐỔI CÁC BÊN 

Điều 12. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

Điều 13. THÔNG BÁO 

Điều 14. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 15. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Trên đây là nội dung khái quát về mẫu hợp đồng thế chấp tài sản. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu hoặc đang khó khăn trong việc soạn thảo mẫu hợp đồng thế chấp tài sản, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Sở Hữu Trí Tuệ, Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý tối ưu và hiệu quả đến Quý Khách hàng.

Summary
2 Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Phổ Biến 2023
Article Name
2 Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Phổ Biến 2023
Description
Trên đây là nội dung khái quát về mẫu hợp đồng thế chấp tài sản. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu hoặc đang khó khăn trong việc soạn thảo mẫu hợp đồng thế chấp tài sản