Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bằng sáng chế

Sở Hữu Trí Tuệ - Bằng sáng chế

Các luật sư tư vấn Bằng Sáng Chế cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ sáng chế bao gồm việc soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm Đơn xin bảo hộ sáng chế, bao gồm cả việc khiếu nại các quyết định liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ này có thể bao gồm cả việc phối hợp nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm đối với Đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT) và/hoặc các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế nước ngoài. Các thành viên trong nhóm cũng có thể đưa ra những ý kiến liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế, đánh giá yếu tố vi phạm đối với sáng chế đã được bảo hộ.