Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ Của Bạn: Các Bước Quan Trọng Và Thủ Thuật

bao-ve-so-hu-tri-tue

Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ Của Bạn: Các Bước Quan Trọng Và Thủ Thuật

Bảo vệ sở hữu trí tuệ không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là một cơ sở không thể thiếu cho sự phát triển và bảo vệ sự sáng tạo và đổi mới trong xã hội hiện đại. Bảo vệ sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng những cá nhân và tổ chức sáng tạo có thể hưởng các lợi ích công bằng và an toàn từ công sức và ý tưởng của họ. Tuy nhiên, việc thực hiện và bảo vệ sở hữu trí tuệ không phải là một quá trình đơn giản và dễ dàng, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp lý và quy trình liên quan. Các bước quan trọng và thủ thuật trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ dưới đây sẽ là những điều mọi người cần lưu ý để có thể bảo đảm quyền và lợi ích của mình một cách tốt nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

 1. Sở hữu trí tuệ là gì? Vì sao phải bảo vệ sở hữu trí tuệ?

Trí tuệ được hiểu là nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định, là năng lực riêng có của con người. Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo được thừa nhận là tài sản trí tuệ. Theo Điều 4.1 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2023), sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Những lý do giải thích cho việc cần thiết phải bảo vệ sở hữu trí tuệ có thể kể đến như sau:

 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ khuyến khích sự sáng tạo. Đối với chủ thể nắm quyền sở hữu, việc bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ khuyến khích sự sáng tạo, thúc đẩy những nỗ lực, cống hiến của họ vào các hoạt động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm tốt.
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ thúc đẩy kinh doanh. Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ góp phần giảm thiểu tổn thất và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Nhờ vào việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ có công cụ pháp lý yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt kinh tế do hành vi “chiếm đoạt” của các đối thủ cạnh tranh.
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Nếu không bảo vệ sở hữu trí tuệ thì trên thị trường sẽ tràn lan những sản phẩm giả, kém chất lượng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng về cả uy tín và doanh thu cho các đơn vị đang sản xuất, kinh doanh những mặt hàng có chất lượng, có sự đầu tư trí tuệ vào sản phẩm. Bên cạnh đó, việc bảo vệ sở hữu trí tuệ giúp cho người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn và được sử dụng các hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh, mà môi trường cạnh tranh lành mạnh là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Pháp luật về bảo vệ sở hữu trí tuệ giúp ngăn chặn hành vi sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ, cũng như những hành vi sử dụng trái phép thông tin bí mật được bảo hộ.
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ tạo uy tín cho doanh nghiệp. Một cá nhân, tổ chức phải trải qua thời gian dài để có thể cho ra một sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình. Họ phải đầu tư trong nhiều năm và có thể phải mất rất nhiều chi phí cho hoạt động nghiên cứu và triển khai (nghiên cứu để tạo ra, thử nghiệm…) rồi mới có thể đưa một sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhờ vào bảo vệ sở hữu trí tuệ, công ty sẽ xây dựng được “uy tín thương hiệu”, được nhiều người biết đến và tin dùng.
 • Bảo vệ sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích quốc gia. Bảo hộ sở hữu trí tuệ còn có ý nghĩa về chính trị. Nếu muốn gia nhập làm thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO thì điều kiện tiên quyết đối với các quốc gia là phải có khung pháp lý về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Như vậy, bảo hộ sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc hội nhập kinh tế nước ta với thế giới.
 1. Các bước quan trọng trong bảo vệ sở hữu trí tuệ

 • Xác định đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Khi có một sản phẩm sáng tạo, chủ sở hữu cần xác định sản phẩm đó thuộc đối tượng nào của sở hữu trí tuệ: quyền tác giả, quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Theo Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định cụ thể đối tượng sở hữu trí tuệ như sau:

 • Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
 • Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.
 • Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Việc xác định đúng đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình bảo vệ sở hữu trí tuệ. Sau khi xác định được đối tượng mới tiến hành những bước tiếp theo.

 • Xác định cơ quan đăng ký, tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu trí tuệ

Điều 11.2  Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định:

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Từ đó, xác định các cơ quan sau đây có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các đơn đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ cho các loại sở hữu trí tuệ khác nhau tại Việt Nam:

 • Cục sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ): là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho việc đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.
 • Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): là cơ quan tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối với quyền tác giả và quyền liên quan. Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký bảo vệ sở hữu trí tuệ của các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và các quyền liên quan đến quyền tác giả như cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng.
 • Văn phòng bảo hộ giống cây trồng (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): là cơ quan tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới. Văn phòng bảo hộ giống cây trồng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có nhiệm vụ xác nhận và bảo vệ sở hữu trí tuệ liên quan đến các giống cây trồng mới, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển bền vững cho nền nông nghiệp.
 • Tiến hành nộp đơn đăng ký và nhận cấp Giấy chứng nhận

Khi muốn bảo hộ một đối tượng của sở hữu trí tuệ, chủ đơn cần tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến xét nghiệm đơn để đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc văn bằng bộ theo quy định của pháp luật.

Việc tiến hành nộp đơn đăng ký và nhận cấp Giấy chứng nhận là một phần quan trọng của quy trình bảo hộ sở hữu trí tuệ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu pháp lý. Đây là bước quyết định trong việc xác định và xác nhận quyền lợi pháp lý của chủ đơn đối với đối tượng sở hữu trí tuệ của mình.

 1. Thủ thuật trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ

 • Nghiên cứu và phân loại tài sản trí tuệ

Đầu tiên và quan trọng nhất là hiểu rõ và xác định tài sản trí tuệ của bạn. Tài sản trí tuệ có thể bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh. Chỉ sau khi xác định được tài sản trí tuệ của mình, các cá nhân, tổ chức mới có thể lựa chọn cách bảo vệ tốt nhất sở hữu trí tuệ.

 • Chọn biện pháp bảo vệ phù hợp

Dựa trên loại tài sản trí tuệ mà cá nhân, tổ chức đã xác định, từ đó lựa chọn các biện pháp bảo vệ phù hợp như xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, nộp đơn đăng ký sáng chế, đăng ký nhãn hiệu, hoặc thiết lập các biện pháp bí mật thương mại.

 • Sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp

Bảo vệ tài sản trí tuệ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh của bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Việc sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc mất mát thông tin, vi phạm bản quyền, hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác. Có thể bảo vệ bằng cách sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp như mã hóa dữ liệu, hệ thống quản lý quyền truy cập, hoặc hợp đồng bảo mật thông tin.

 • Hợp tác với các chuyên gia pháp lý và chuyên gia về trí tuệ

Tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia về sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng các cá nhân, tổ chức hiểu rõ các quy định pháp lý và có kế hoạch bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu quả nhất, giúp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phòng ngừa các vấn đề pháp lý trong tương lai.

Tóm lại, việc bảo vệ sở hữu trí tuệ là không chỉ là một khía cạnh quan trọng, mà còn là một cơ sở không thể thiếu cho sự phát triển và đổi mới trong xã hội hiện đại. Bảo vệ sở hữu trí tuệ không đơn giản là việc bảo vệ tài sản, mà còn là bảo vệ những giá trị năng lực cho những chủ thể sáng tạo ra nó. Các Bước Quan Trọng Và Thủ Thuật trong Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ hi vọng sẽ là những tư liệu bổ ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và bảo vệ sở hữu trí tuệ của chính mình.

Trên đây là nội dung khái quát liên quan đến Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ Của Bạn: Các Bước Quan Trọng Và Thủ Thuật Phước và Các Cộng Sự chia sẻ đến bạn đọc. Nếu Quý khách hàng gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

Summary
Article Name
Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ Của Bạn: Các Bước Quan Trọng Và Thủ Thuật
Description
Bảo vệ sở hữu trí tuệ không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là một cơ sở không thể thiếu cho sự phát triển và bảo vệ sự sáng tạo và đổi mới trong xã hội