Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Minh Tài

Lê Minh Tài

Kế toán trưởng

tai.le@phuoc-partner.com

Trước khi làm việc tại Phuoc & Partners, Minh Tài đã từng giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty TNHH sản xuất TM DV Hồng Minh (2005-2020). Tại vị trí này, Minh Tài đã đảm nhận nhiều công việc, trách nhiệm quan trọng và then chốt trong công ty như báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thực hiên các giao dịch ngân hàng, nhập dữ liệu trên phần mềm SAP, quản lý tài sản, tạo hóa đơn điện tử…

Tài đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm cùng với những kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực về Kế toán & tài chính, Xuất nhập khẩu…

Vì vậy khi gia nhập Phuoc & Partners Tài có thể dễ dàng phát huy được năng lực cũng như quản lý hệ thống kế toán của công ty một cách chính xác và hệ thống hóa các quy trình của công ty để trở nên hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Học vấn:

  • Đại học Kinh tế – chuyên ngành Tài chính (2004)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh