Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương

Nhân viên hành chính

phuong.nguyen@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp trường đại học RMIT Hồ Chí Minh, chuyên ngành cử nhân Thương Mại, Mai Phương đã làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn với chức vụ Thư ký dự án và Giao dịch viên. Tại các vị trí này, Mai Phương đã được trau dồi nhiều kỹ năng mềm như Giao Tiếp, Tư vấn khách hàng, Quản lý và sắp xếp công việc, cuộc họp cho các lãnh đạo, dich thuật và chỉnh sửa tài liệu, hợp đồng…. Chính vì vậy, khi trở về làm việc tại công ty Phước & Partners với chức danh Nhân viên hành chánh, Phương đảm nhận các công việc như dịch thuật tài liệu, hồ sơ, chỉnh sửa nội dung website cũng như quản lý fanpage của công ty, hướng dẫn khách hàng, chuẩn bị hồ sơ cuộc họp…. một cách chuyên nghiệp và chuẩn xác.

Đào tạo:

Cử nhân Thương mại Đại học RMIT Hồ Chí Minh (2005-2010)

Ngôn ngữ:

Tiếng việt và Tiếng Anh