Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đánh Giá Chi Tiết

Vui lòng cung cấp ý kiến của bạn về chất lượng dịch vụ của Phước & Professionals

Vui lòng điền thông tin như sau:


Hoàn toàn hài lòngHài lòngKhá hài lòngKhông hài lòng

Drag To Verify

Đánh giá chi tiết: (Tương ứng 1-5 sao)

1*: Rất tốt; 2*: Tốt; 3* Bình thường; 4* Hơi kém; 5* Rất kém

1. Địa điểm văn phòng:

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

2. Chất lượng dịch vụ:

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

3. Cơ sở hạ tầng:

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

4. Tính chuyên nghiệp:

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

5. Thời hạn hoàn thành công việc:

[yasr_visitor_votes size=”medium”]