Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Giờ giấc làm việc của Phuoc & Associates như thế nào?

Chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam). Tuy nhiên, nếu bạn có công việc gấp và quan trọng mà muốn làm việc với chúng tôi ngoài những giờ làm việc chính thức nêu trên thì vui lòng yêu cầu trực tiếp với luật sư phụ trách hồ sơ của bạn và chúng tôi sẽ xem xét và nếu xét thấy cần thiết và hợp lý thì chúng tôi sẽ thu xếp làm việc với bạn trong những giờ giấc khác theo thỏa thuận giữa hai bên và sẽ không tính phí giờ làm thêm trong trường hợp này.