Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nếu tôi là người Việt Nam hay là công ty Việt Nam nhưng có một công việc pháp lý ở nước ngoài (ví dụ như thành lập doanh nghiệp hay tham gia vụ kiện) thì tôi có thể chọn công ty luật của bạn hỗ trợ tôi không?

Bạn có thể chọn công ty luật của chúng tôi hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý với bạn là vì chúng tôi là công ty luật được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nên chúng tôi chỉ sẽ có thể tư vấn cho bạn pháp luật Việt Nam có liên quan đến công việc mà thôi. Để thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến pháp luật nước ngoài, chúng tôi sẽ chỉ có thể giúp bạn ở việc: (1) tìm giúp bạn một công ty cung cấp dịch vụ pháp lý địa phương ở nước đó mà có chuyên môn về công việc pháp lý mà bạn cần với mức phí hợp lý dựa trên mối quan hệ cộng đồng pháp lý của chúng tôi; (ii) dịch thuật giúp bạn các tài liệu mà bạn cần cung cấp sang tiếng Anh và gởi cho công ty luật ở bên đó; (iii) theo dõi diễn tiến công việc, giao tiếp với luật sư của bạn ở nước đó và báo cáo cho bạn kịp thời; (iv) nếu cần thiết và được yêu cầu, với tư cách người được ủy quyền của bạn, đại diện cho bạn tại các tòa án, trọng tài ở nước ngoài để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bạn.