Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Ngoài những thông tin mà Phuoc & Associates tự giới thiệu trong trang web, nếu tôi muốn có thêm thông tin về công ty luật của bạn từ các nguồn đáng tin cậy khác thì tôi sẽ liên lạc với ai?

Là một tổ chức hành nghề luật độc lập, chúng tôi chịu sự quản lý của Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Sở tư pháp địa phương và các đoàn luật sư địa phương (ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về công ty luật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với các cơ quan này.