Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi có một số giấy tờ pháp lý cần công chứng nhưng sợ phải đi ra các phòng công chứng vì sợ mất nhiều thời gian, cho tôi hỏi là Phuoc & Associates có cung cấp dịch vụ công chứng không?

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì các công ty luật và các luật sư hành nghề độc lập không có chức năng công chứng các giấy tờ pháp lý. Chỉ có các phòng công chứng nhà nước và các phòng công chứng tư được các sở tư pháp địa phương cấp phép hoạt động mới có thể thực hiện việc công chứng giấy tờ pháp lý cho người dân mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn có yêu cầu thì chúng tôi sẽ có thể giúp bạn liên lạc với phòng công chứng, thu xếp lịch hẹn công chứng cho bạn (tại phòng công chứng hay tại địa điểm của bạn tại Việt Nam), thay mặt bạn làm việc với phòng công chứng về nội dung và hình thức của tài liệu pháp lý trước khi công chứng; đưa bạn đến phòng công chứng; trả tiền phí công chứng cho bạn.