Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hồ sơ thẩm định pháp lý công ty gồm những gì?

ho-so-tham-dinh-phap-ly-cong-ty

Hồ sơ thẩm định pháp lý công ty gồm những gì?

Trước khi tìm hiểu hồ sơ thẩm định pháp lý doanh nghiệp gồm những gì bạn cần nắm được khái niệm của thuật ngữ này. Điều này giúp bạn hiểu rõ và sâu hơn về các thủ tục cần có cũng như tầm quan trọng của chúng.

Bạn có thể đọc qua bài viết Thẩm định pháp lý và Quy trình thẩm định pháp lý doanh nghiệp

Thẩm định pháp lý và Quy trình thẩm định pháp lý doanh nghiệp

Hồ sơ thẩm định pháp lý của doanh nghiệp được hiểu là các giấy tờ bao gồm nhưng không hạn chế, liên quan đến việc thành lập, đầu tư cũng như hoạt động doanh nghiệp, làm căn cứ để thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý của doanh nghiệp. 

Hồ sơ thẩm định pháp lý đối với doanh nghiệp bao gồm các loại văn bản rất quan trọng trong số các văn bản quản lý nội bộ của doanh nghiệp vì dựa trên hồ sơ pháp lý của một doanh nghiệp có thể biết được toàn bộ thông tin pháp lý.

Bộ hồ sơ thẩm định pháp lý của doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật);
 • Giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế và mã số hải quan;
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, sổ đăng kí thành viên đối với công ty cổ phần;
 • Các giấy ủy quyền của người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp và các ủy quyền của cổ đông, chủ sở hữu trong doanh nghiệp (nếu có);
 • Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tâp thể;
 • Sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động;
 • Các biên bản họp công ty;
 • Các hợp đồng mua bán, vay tài sản; và
 • Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động của công ty.

Tùy mục đích thẩm định pháp lý mà cơ quan, tổ chức thẩm định pháp lý có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một số giấy tờ nhất định. Việc tổ chức thẩm định pháp lý thường được thực hiện bởi một tổ chức hành nghề luật sư chuyên về thẩm định pháp lý.

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn thẩm định pháp lý, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước & Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Phước & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư vấn luật Lao động, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn thẩm định pháp lý cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Mã Download: 7227

 

Summary
Hồ sơ thẩm định pháp lý công ty gồm những gì?
Article Name
Hồ sơ thẩm định pháp lý công ty gồm những gì?
Description
Trước khi tìm hiểu hồ sơ thẩm định pháp lý doanh nghiệp gồm những gì bạn cần nắm được khái niệm của thuật ngữ này. Điều này giúp bạn hiểu rõ và sâu hơn về các..
Author
Publisher Name
P và Các Đồng Sự
Publisher Logo