Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi có một công việc pháp lý quan trọng muốn nhờ sự hỗ trợ của luật sư nhưng lại muốn tổ chức đấu thầu giữa các công ty luật để tìm một công ty luật có kinh nghiệm nhất với mức giá hợp lý nhất, vậy Phuoc & Associates có đồng ý tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ pháp lý không?

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của công việc pháp lý mà bạn sẽ giao cho luật sư và luôn sẳn sàng tham gia vào quá trình đấu thầu chọn luật sư của bạn nếu chúng tôi nhận thấy có đủ khả năng kinh nghiệm cho công việc được giao và mức phí dịch vụ dự kiến hợp lý.