Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THÌ NÊN LÀM GÌ?

khongcokhanangboithuong

KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THÌ NÊN LÀM GÌ?

Về nguyên tắc chung, khi một cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho người khác, họ phải bồi thường những thiệt hại và tổn thất xảy ra. Tuy nhiên, khi mức bồi thường thiệt hại quá lớn, bên gây thiệt hại không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì? Để trả lời cho câu hỏi “không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì?”, trước hết, chúng ta cần biết pháp luật hiện nay quy định như thế nào về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Bồi thường thiệt hại là gì? Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu, bồi thường thiệt hại là việc cá nhân, tổ chức, hoặc tài sản thuộc sở hữu, chiếm hữu của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì cá nhân, tổ chức đó phải bồi thường thiệt hại xảy ra[1].

Hiện nay, nguyên tắc bồi thường thiệt hại gồm những gì? Theo Điều 585 của Bộ luật Dân sự 2015, nguyên tắc bồi thường thiệt hại gồm: (i) Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên được tự do thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường. Tuy nhiên, sự thỏa thuận này không được trái quy định của pháp luật; (ii) Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình; (iii) Khi mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường; (iv) Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra; và (v) Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trong trường hợp nào thì người gây thiệt hại được giảm mức bồi thường? Dựa vào nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên, mức bồi thường thiệt hại được giảm khi:

  • Hai bên thỏa thuận giảm mức bồi thường;
  • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có lỗi và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế;
  • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế;
  • Mức bồi thường thiệt hại không còn phù hợp với thực tế;
  • Bên bị thiệt hại cũng có lỗi.

Theo đó, để trả lời câu hỏi “khi không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì?”, bên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nên lưu ý các điểm sau đây:

  • Thương lượng với bên bị thiệt hại để thỏa thuận giảm mức bồi thường;
  • Yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường khi mình không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế, hoặc khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế, hoặc bên bị thiệt hại cũng có lỗi.

Trên đây là nội dung trả lời khái quát cho câu hỏi “khi không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì?”. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về khả năng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 584 của Bộ luật Dân sự 2015

Summary
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THÌ NÊN LÀM GÌ?
Article Name
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THÌ NÊN LÀM GÌ?
Description
không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì? Để trả lời cho câu hỏi “không có khả năng bồi thường thiệt hại thì nên làm gì?”, trước hết, chúng ta cần biết