Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi không nói được tiếng Anh và tiếng Việt, vậy Phuoc & Associates có thông dịch viên hay luật sư nói tiếng mẹ đẻ của tôi không?

Chúng tôi hiện có có một vài luật sư và chuyên viên tư vấn có thể nói được tiếng Nhật, Hàn và Pháp. Do đó, nếu bạn chỉ nói được một trong các thứ tiếng này thì chúng tôi sẽ có thể trao đổi công việc pháp lý của bạn với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nói một loại ngôn ngữ khác với các ngôn ngữ trên đây và vẫn muốn làm việc với chúng tôi thì bạn có thể thuê thông dịch viên chuyên nghiệp bên ngoài hay chúng tôi sẽ thuê thông dịch viên cho bạn và bạn sẽ thanh toán phí thông dịch trực tiếp cho họ.