Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trong quá trình làm việc với Phuoc & Associates, nếu tôi yêu cầu công ty luật của bạn phải giao tiếp bằng văn bản với tôi bằng cả hai thứ tiếng song ngữ cùng lúc (ví dụ tiếng Việt và Tiếng Anh) thì có được không?

Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của chúng tôi là bằng tiếng Việt và tiếng Anh hay một ngôn ngữ khác trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm tiếng Pháp, Nhật, Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong các văn bản trao đổi qua lại giữa chúng tôi và khách hàng qua email/fax/thư từ thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng một trong các ngôn ngữ nêu trên mà thôi. Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu thì chúng tôi sẽ viết thêm một hay nhiều ngôn ngữ khác dưới dạnh song ngữ với điều kiện là khách hàng trả thêm phí dịch vụ dịch thuật cho chúng tôi.