Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu Sa Thải Lao Động 2023

mau-sa-thai-lao-dong

Mẫu Sa Thải Lao Động 2023

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định hiện nay bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức và sa thải[1]. Trong đó, sa thải, hay thường gọi là sa thải lao động, là chế tài xử lý kỷ luật lao động được xem là nghiêm khắc nhất.

 1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật sa thải lao động

Người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động sau đây khi thực hiện xử lý kỷ luật lao động nói chung và xử lý kỷ luật sa thải lao động nói riêng[2]:

 • Phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 • Khi xử lý kỷ luật lao động, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên; phải có mặt người lao động và có quyền tự bào chữa hoặc ủy quyền bào chữa;
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản;
 • Người sử dụng lao động không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật đối với một hành vi vi phạm; và
 • Chỉ được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất đối với người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động cần lưu ý đến những trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động khi người lao động đang trong các khoảng thời gian, bao gồm: (i) người lao động đang nghỉ ốm, điều dưỡng; (ii) người lao động nghỉ việc có sự đồng ý của người sử dụng lao động; (iii) người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam; (iv) người lao động đang chờ kết quả điều tra xác minh và kết luận đối với các hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ,…[3]; (v) người lao động nữ mang thai, người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Đối với những người lao động mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh làm giảm khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì người sử dụng lao động không xử lý kỷ luật lao động với họ.

 1. Thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải lao động

Các hành vi vi phạm kỷ luật đến mức sa thải lao động của người lao động sẽ được xử lý trong thời hiệu 06 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, đối với người lao động có hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải lao động là 12 tháng. Đối với người lao động thuộc trường hợp đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật lao động như đã phân tích ở trên, khi hết thời gian quy định cho các trường hợp đó, nếu thời hiệu xử lý kỷ luật đã kết thúc hoặc còn nhưng không đủ 60 ngày thì người sử dụng lao động được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động cho những người lao động đó nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

 1. Các trường hợp áp dụng sa thải lao động

Biện pháp sa thải lao động được áp dụng khi người lao động có những hành vi sau đây[4]:

 • Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
 • Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật; và
 • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
 1. Trình tự xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải lao động

Khi người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động nói chung và xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải lao động nói riêng, cần phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục xử lý như sau[5]:

 • Tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi khi người sử dụng lao động phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động có thể bị áp dụng biện pháp sa thải lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật sa thải lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.
 • Trong thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải lao động nói riêng đã phân tích phía trên, người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

Người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải lao động, họ tên người bị sa thải, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật sa thải lao động đến các thành phần phải tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải lao động ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật sa thải lao động, bao gồm: (i) tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật sa thải lao động là thành viên; và (ii) người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải, luật sư hoặc tổ chức người lao động bào chữa hoặc người đại diện theo pháp luật đối với người lao động chưa đủ 15 tuổi. Người sử dụng lao động phải bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp;

ky-luat-lao-dong-sa-thai

Khi nhận được thông báo về cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải lao động của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp;

Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa sđiểm đã thông báo nêu trên. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật sa thải lao động.

 • Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp theo quy định, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật sa thải lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật sa thải lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự cuộc hợp xử lý kỷ luật sa thải lao động trong thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải lao động (06-12 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm hoặc hết thời gian không được xử lý kỷ luật lao động nói chung hoặc xử lý kỷ luật sa thải lao động nói riêng mà hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu xử lý nhưng không đủ 60 ngày).

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm biểu mẫu quyết định sa thải lao động có thể tham khảo mẫu số 5.7 trang 717 về Quyết định thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải tại cuốn sách “Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến hợp đồng lao động” của Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Phuoc & Partners. Hoặc có thể tải trực tiếp tại đường dẫn https://chiaseluatlaodong.com/mau-quyet-dinh-thi-hanh-ky-luat-lao-dong-hinh-thuc-sa-thai/

Trên đây là nội dung khái quát về quy định của pháp luật lao động về sa thải lao động. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu hoặc đang khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư tư vấn trong việc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải lao động, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Sở Hữu Trí Tuệ, Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý tối ưu và hiệu quả đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 124 Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 122 Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 125.1 và Điều 125.2 Bộ luật Lao động 2019

[4] Điều 125 Bộ luật Lao động 2019

[5] Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Summary
Mẫu Sa Thải Lao Động 2023
Article Name
Mẫu Sa Thải Lao Động 2023
Description
Mẫu sa thải lao động mới nhất năm 2023 được nhiều doanh nghiệp, công ty sử dụng để sa thải người lao động, sa thải nhân viên. Tải mẫu sa thải lao động tại
Author
Publisher Name
Phuoc & Assocaites
Publisher Logo