Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo là gì?

Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo là gì

Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo là gì?

Theo quy định của pháp luật, khi thu hồi tài sản đảm bảo, bên nhận đảm bảo và/hoặc bên được bên nhận đảm bảo ủy quyền phải tuân thủ một số quy định và thủ tục nhất định.

Đầu tiên, theo quy định tại Điều 300 Bộ luật Dân sự hiện hành và tại Điều 61 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP, để thu hồi tài sản đảm bảo, người xử lý tài sản phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Có thể bạn quan tâm: Tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm giống, khác nhau ở điểm nào

Tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm giống, khác nhau ở điểm nào

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị, quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm, vận đơn thì người xử lý tài sản có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó.

Sau khi thông báo, tài sản bảo đảm sẽ được xử lý trong thời hạn do các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì theo quy định tại Điều 62 của Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP, người xử lý tài sản có quyền quyết định về thời hạn xử lý, nhưng không được trước 07 ngày đối với động sản hoặc 15 ngày đối với bất động sản, kể từ ngày thông báo, trừ trường hợp tài sản có nguy cơ mất giá trị hay giảm sút giá trị thì người xử lý tài sản có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó.

Trong nhiều trường hợp, bên giữ tài sản bảo đảm không đồng ý giao tài sản đó cho người xử lý tài sản. Khi đó, người xử lý tài sản cần thông báo về việc áp dụng biện pháp thu giữ trong một thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều 63.2 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP.

Để hoàn thành các thủ tục thu hồi tài sản bảo đảm, theo quy định tại Điều 70 Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP, người mua tài sản bảo đảm, người nhận chính tài sản bảo đảm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với mình có quyền thực hiện các thủ tục luật định (nếu cần) để sở hữu tài sản đó.

Nếu đang khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư tư vấn hay tham gia tranh tụng liên quan về thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản bảo đảm, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ tốt nhất đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên.

Summary
Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo là gì?
Article Name
Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo là gì?
Description
Để thu hồi tài sản đảm bảo, người xử lý tài sản phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được
Author
Publisher Name
P và Các Đồng Sự
Publisher Logo