Công Ty LuậtPhước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tóm Tắt 43 Điểm Sửa Đổi, Bổ Sung Đáng Chú Ý của Bộ Luật Lao Động 2019

Tóm tắt 43 điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019

Thân chào,

Hiện nay, trong thời điểm chuyển giao giữa Bộ luật Lao động 2012 và 2019, các doanh nghiệp cần phải nắm được các quy định mới, song song đó là các công việc phải thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động từ ngày 1/1/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện một số công việc sau đây:

  1. Về loại hợp đồng lao động: Nếu doanh nghiệp nào đang duy trì các loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hay hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng dành cho một số người lao động nào đó thì nên bắt đầu chuẩn bị dần để chuyển người lao động sang giao kết hợp đồng lao động có xác định thời hạn đến 36 tháng.
  2. Về thang lương, bảng lương: Doanh nghiệp không cần nộp thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý lao động nữa.
  3. Về nội quy lao động: Người sử dụng lao động trong mọi trường hợp phải ban hành nội quy lao động mà không phụ thuộc vào số lượng người lao động như trước. Tuy nhiên, chỉ những người sử dụng lao động nào có từ 10 người lao động trở lên thì mới cần có nội quy lao động bằng văn bản. Đồng thời, bổ sung các nội dung bắt buộc trong Nội quy lao động, bao gồm: (i) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; (ii) Những trường hợp được tạm thời chuyển người laođộng sang làm việc khác so với hợp đồng lao động; (iii) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.
  4. Về quy chế thưởng: Ngoài thưởng bằng tiền thì người lao động cũng có thể được người sử dụng lao động thưởng bằng các hình thức khác ví dụ như hiện vật, dịch vụ, sản phẩm, tài sản, chứng khoán, các quyền lợi thành viên dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật các quy định mới cũng như đưa ra các gợi ý cho các công việc phải thực hiện khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành, xin gửi kèm theo đây bản tiếng Việt “Tóm tắt 43 điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019” tại ĐÂY.

Trong trường hợp, bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Thank you.

Cảm ơn.